Novo poglavje v podpisovanju dokumentov: ePero se spremeni v BetrSign

Do aplikacij storitve BetrSign dostopate na neobstoječih spletnih naslovih. Za nemoten dostop do aplikacij si v trenutno odprtem naslovu popravite domeno na naslednji način:

  • https://ae.epero.si/ spremenite v https://app.betrsign.com/
  • https://eperostart.setcce.si/ spremenite v https://app.betrsign.com/

Ko dostopate do Inboxa, ki je po novem BetrBox, pa morate upoštevati tudi spremembo povezave v nadaljevanju domene. Pravilno povezavo sestavljajo domena, načina prijave, aplikacija, do katere dostopate, privzeto podjetje za prikaz poslov in jezik aplikacije. Primer: https://app.betrsign.com/setcce/portal/inbox/?source=KodaNarocnika&lang=si, kjer:

  • /setcce/ predstavlja način avtentikacije in ga prepišete iz obstoječega naslova,
  • /portal/inbox/ predstavlja aplikacijo BetrBox,
  • ?source=KodaNarocnika pomeni podatek o naročniku BetrBoxa in ustvarjalcu posla, do katerega želite dostopati,
  • lang=si pa predstavlja jezik aplikacije.

Za dostop do portala BetrSign lahko uporabljate gumb Log in na www.betrsign.com

Popravljeni spletni naslov si shranite kot novo bližnjico za dostop do aplikacije.

Če vam dostop do želene aplikacije ni uspel, se obrnite na svojega skrbnika, ki vam omogoča uporabo storitve BetrSign ali na support@betrsign.com.